Adresser i Lyset

Grundejerforeningen har en bestyrelse, men en stor del af foreningens arbejde udføres i forskellige udvalg.
Udvalgene er åbne, så yderligere medlemmer i udvalgene er meget velkomne. Interesserede kan henvende sig til et af medlemmerne i det udvalg, de gerne vil med i.
Som hovedregel finder du ikke e-mail-adresser på denne web-side. Derimod er der e-mail adresser på den trykte adresseliste, som er optrykt i de fleste numre af Lysavisen.

Foreningens formand kan kontaktes via mail formand@lyset-i-valby.dk og webredaktionen via webredaktionen@lyset-i-valby.dk

Grundejerforeningens bestyrelse

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i efteråret 2019.
Formand: Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26, formand@lyset-i-valby.dk
Kasserer: John Fjord Hansen, Steins Plads 3, 21 15 58 22
Sekretær: Jakob Suppli, Eschrichtsvej 10, 22 46 78 94
Suppleant: Michael Bjørnlund, Steenbergsvej 15, 29 99 20 89
1. revisor: Jakob Therkildsen, Fengersvej 1, 42 79 00 00
2. revisor: Ulrik Drejsig, Steenbergsvej 6
Rev-suppleant: Helge R. Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01

Foreningens bankkonto: Reg. Nr. 1551, konto 0006145698.
Kontingentbetaling kan også ske via MobilePay til 90218 (kun 5 cifre fordi vi er virksomhedsregistreret). Husk at anføre vejnavn (forkortet) og husnr til registrering af indbetaler. Yderligere forklaring på siden Medlemskab.
Kontingentet er 300 kr pr. år pr husstand, dog 100 kr for pensionister.

Websted: http://www.lyset-i-valby.dk
Lyset på Facebook Facebook: Lyset (lukket gruppe)
Tilmeld dig mail-lister på http://www.lyset-i-valby.dk/EmailInfo.htm
Foreningen har en del materiel til udlån (stiger, højtryksspuler mv). Se siden Materiel

Festudvalg - kontaktpersoner

Ad hoc grupper til at stå for arrangementerne indkaldes via Facebook og mail af kontaktpersonerne.
Fastelavn:
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01
Sommerfest:
Kirstine Rubinstein, Steinsvej 8, 26 37 15 08
Juletræsarrangement:
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Bladudvalg    (tager sig også af web-siderne)

Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01, helge.olesen@email.dk
Lene Christiansen, Fengersvej 15, 36 30 36 30
Morten Hach, Eschrichtsvej 20, 30 79 95 40
René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Forskønnelsesudvalg

Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26
Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19, 36 30 31 01
Carsten Skaarup, Steins Plads 13, 26 84 77 03
Anna Schou Madsen, Carl Langes Vej 13, 23 42 35 74
Martin Clausen, Steenbergsvej 30, 51 93 69 39
Michael Bjørnlund, Steenbergsvej 15, 29 99 20 89
Niels Jørn Friborg, Eschrichtsvej 21, 40 11 39 09
Steffen Carlsen Merry, Steenbergsvej 24, 25 28 89 20

Se evt. Forskønnelsesudvalgets kommissorium, der blev vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014.

Loppemarkedsudvalg (tidligere Bæredygtighedsudvalget)

Niels Ulrik Friis, Fengersvej 21, 31 26 80 26
Marie Brink Iwersen, Steenbergsvej 6
Katrine Bundgaard, Eschrichtsvej 22, 27 29 23 92

Trafikudvalg

Jonathan Leonardsen, Carl Langes Vej 17, 1, 51 61 80 45
Anna Schou Madsen, Carl Langes Vej 13, 23 42 35 74
Henrik Dantved, Carl Langesvej 23 st., 51 51 45 41
René Nielsen, Fengersvej 17, 50 80 89 90

"Hjælpen" - kontaktperson

Bo Bertelsen, Eschrichtsvej 23, 50 40 77 14

Klimagruppen - kontaktperson

Bo Bertelsen, Eschrichtsvej 23, 50 40 77 14

Seneste opdatering: 25. november 2020
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen