Altan

Hvis din altan trænger til at repareres kan det være nyttigt at vide, hvordan den er konstrueret. Det ser du på billedet herunder, der viser en altan under renovering. Som det ses bæres altanen af tre jernbjælker, der kan være rustne.

Du kan finde to ganske udførlige artikler om altanrenovering i Lysavisen fra september 2012. Men vær også opmærksom på, at i sommeren 2014 blev der under en altanrenovering fundet en foruroligende grad af tæring i jernbjælkerne, der holdt en altan. Se herunder.

Artikler om altanrenoveringer (Lysavisen september 2012)

Den ene artikel i Lysavisen beskriver en gør-det-selv renovering, hvor betondækket blev bevaret og jernbjælkerne rustbeskyttet efter alle kunstens regler. Den anden fortæller om en renovering, hvor der blev støbt en ny altan, men med genbrug af de eksisterende jernbjælker. Prisen for at få en murer til dette var ca. 35.000 kr inkl. moms i foråret 2011. Heraf gik ca. 8.000 kr til stilladset.

Foruroligende fund sommeren 2014

Hvis du skal renovere din altan, skal du være opmærksom på følgende.
I sommeren 2014 blev det ved en altanrenovering konstateret, at de bærende jernbjælker så ud til at være OK, når man betragtede den del, der stak uden for muren. Men da nogle sten i muren blev fjernet, viste det sig at alle tre jern var kraftigt tæret.
Den midterste jernbjælke var værst: Den var tæret totalt over. Tæringen er først sket ca. 20 cm inde i muren, så man opdager ikke problemet uden at fjerne nogle sten. Ved de andre to jernbjælker var der tæret store huller ca. 10 cm inde i muren, svarende nogenlunde til hulmurens placering.
Ved at klikke her kan du se en billedserie, der viser tæringerne (PowerPoint show, kræver ikke PowerPoint).
Ved renovering skal man være opmærksom på muligheden for samme problem.
Lysets bevarende lokalplan foreskriver, at altanen bevares.
I den konkrete sag blev der givet dispensation fra lokalplanen, så en fransk altan kunne opsættes i stedet for den originale. Den franske altan skulle opfylde visse krav, som kan fås oplyst ved henvendelse til Helge Rørdam Olesen fra Forskønnelsesudvalget. Imidlertid er Forskønnelsesudvalget (marts 2016) ved at undersøge, om der fremover kan anvises en løsning med opsætning af en erstatningsaltan, som ligner den originale. Kontakt Helge Rørdam Olesen for opdateret information herom.


Seneste opdatering: 9. marts 2016.
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen