Om kældre og kloakker

Her er en indgang til forskelligt materiale om kældre og kloakker i Lyset.

Fugtproblemer i Lysets kældre

En lang artikel i Lysavisen fra februar 2006, der er sat op som websiden Fugtproblemer i Lysets kældre, giver en oversigt over hvad man kan gøre for at opnå en tør kælder.

Der findes nyere information i forskellige artikler i Lysavisen. Det drejer sig om følgende:

Brystningen i kælderen

Billedet herunder illustrerer den brystning, der findes i de fleste huse i Lyset. Den er bygget, fordi husets sokkel ikke når ned til kældergulvets dybde, men kun lidt ned under brystningens overkant.Skitse over kloakkerne

Principskitse
I "Lyset" er det almindeligt, at husene to og to deles om kloakledninger ud til gaden. Herunder findes en principtegning af, hvordan kloakrørene er ført rundt om huset og ud til gaden.
Tegningen kan også downloades som pdf-fil (125 kB).


Firmaer

I artiklen Fugtproblemer i Lysets kældre omtales det, hvordan man kan få lavet TV-inspektion og reparation af kloakker. I den forbindelse kan firmaet Multilæg (entreprenør og kloakmester) anbefales (reference Helge Olesen, Fengersvej 19).
Der omtales også nogle firmaer, som tilbyder kælderrenovering. Sådanne firmaer er Samson-Enviro, Vandex, samt Multilæg. Firmaet Dansk Fundering anbefales i ovennævnte artikel i Lysavisen februar 2017 til et projekt med projekt med underfundering og fjernelse af brystning, ny kloakering under kælder og nedgravning af pumpebrønd i forhaven.

Links til mere information

Der findes BYG-ERFA blade (ikke gratis) om

Websiden Kloakviden kan være nyttig, hvis du vil have opklaret tekniske spørgsmål.


Seneste opdatering: 30. november 2019
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen