Tag og skotrender

Falsteglsten som de oprindelige

Hvis du skal have skiftet tag eller skotrender, så bemærk at Lokalplanen foreskriver:

Skotrender

Husene i Lyset blev i sin tid bygget med skotrender af tegl. I 2015 har en del af de 106 huse i Lyset stadig de originale skotrender.
Men skotrenderne er et af de ømme punkter ved husene. Mange husejere har haft problemer med utætte tage, og ofte skyldes problemet en utæt skotrende. En del husejere har valgt den radikale løsning: at udskifte hele taget. Det er imidlertid bekosteligt.
En billigere mulighed er at få udskiftet tegl-skotrenderne med nye metalskotrender.

Har du planer om at udskifte taget?

Hvis du får lagt nyt tag og hæver taget for at få plads til isolering, så skal du søge om dispensation fra lokalplanen hos kommunens Center for Bygninger. Der er givet dispensation til at hæve taget med to skifter (i 2012 og senere). Kommunen vil formentlig med tiden ændre denne praksis i takt med at der kommer nye og tyndere isoleringsmaterialer på markedet. Kommune stiller i forbindelse med dispensation krav til den konkrete udformning af gesimser og kanter, så den visuelle ændring bliver så begrænset som muligt. Du finder nogle tips herunder.

BR10 (Bygningsreglementet) stiller krav om 30 cm isolering ved udskiftning af tag, men med et forbehold, der gælder for husene i Lyset: "Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre særlige krav ift. tagkonstruktionens udformning, hvilket kan betyde, at kravet til isoleringsniveau ikke skal efterleves." Du behøver altså ikke at leve op til kravet om 30 cm isolering.

Her er nogle tips om, hvad du kan gøre for at skjule hævningen af taget - se også billederne herover. Venstre billede viser et originalt tag fra 1913, mens højre viser et nyt tag, der er hævet for at få plads til at indlægge en del isolering.

Ansøgning om at tilladelse til at hæve taget skal indsendes til
Center for Byggeri
byggeri@tmf.kk.dk
Telefon 33 66 52 00

Vil du have professionel hjælp?

Hvis du vil have professionel hjælp til rådgivning og projektering af et nyt tag foreligger der et tilbud til Lysets beboere fra rådgivningsfirmaet Compara. Forhistorien er, at taget på huset Steins Plads 1 skulle renoveres i foråret 2014.

Husejeren valgte at benytte sig af Compara til at udarbejde specifikationerne på udførelsen af tagarbejdet, stå for arbejdet med dispensationsansøgning til kommunen, og derudover indhente 4 tilbud til sammenligning.

Det har ført til, at Compara tilbyder andre husejere i Lyset lignende ydelser tl en favorabel pris. Du kan se priser og detaljer i en mail fra Compara (juli 2014). Compara har website www.compara.dk.


Seneste opdatering: 2. juni 2015.
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen