Vinduer: Istandsættelse og udskiftning

Lokalplanens forskrifter

Hvad angår vinduer skal du bemærke Lokalplanens forskrifter. Lokalplanen siger bl.a.:

Det ligger i forskrifterne, at udskiftning til termovinduer er tilladt, men at det ikke umiddelbart er tilladt at opsætte termovinduer med sprosser. Den bestemmelse blev i sin tid indført, fordi sprosser på termovinduer ofte er brede og får vinduet til at virke klodset. Imidlertid er kommunen nu indstillet på at give dispensation fra lokalplanen og tillade termovinduer med sprosser, forudsat at sprosserne er smalle (højst 25 mm brede). Der er udstedt en sådan dispensation i sommeren 2013. Der findes på markedet termovinduer med sprosser på 25 mm (f.eks. fra Outrup Vinduer). Per maj 2014 er der lidt uklarhed omkring hvad der præcist kan forventes dispensation til. Derfor rådes du til indtil videre at kontakte Forskønnelsesudvalgets formand, Bo Bertelsen (se adresselisten), hvis du har tænkt dig at søge dispensation.

Hvis du vil søge dispensation: se siden om Lokalplanen for kontaktadresse.

Hvis du skifter vinduer til termovinduer uden sprosser behøver du ingen dispensation - du skal blot sørge for at vinduerne har den rigtige udformning.

Her under er der eksempler på termovinduer fra Outrup med smalle sprosser, opsat sommeren 2013.

Du kan få råd fra medlemmer af Grundejerforeningens "Forskønnelsesudvalg" hvis du ikke er helt sikker på, hvordan dine planer forholder sig i forhold til den bevarende lokalplan. Også håndværkere, som har fået til opgave at lave vinduer eller andet, er velkomne til at ringe. (se adresselisten).

Termoruder kontra andre vinduer

I Lyset har de fleste huse fået udskiftet de oprindelige vinduer. Det nu nedlagte Raadvad Centeret - et offentligt videncenter for håndværk og bygningsbevarelse - har nogle kraftige argumenter for at husejere med de oprindelige vinduer skal bevare og renovere dem. Andre husejere, som overvejer at udskifte nyere vinduer, bør også kigge på Raadvad Centerets anbefalinger: Termovinduer er både ud fra økonomiske og andre hensyn en ringe løsning. Et alternativ er "Raadvad-vinduet", der har en anslået levetid på 200 år, mens den forventede levetid af termovinduer er på under 30 år.

Lyset's generalforsamling 2001 gav Thomas Kampmann fra Raadvad Centeret et indlæg om, hvorfor det er langt at foretrække at renovere gamle vinduer frem for at udskifte dem med nye termovinduer.

Siden 2001 er der sket forandringer med Raadvad Centeret. Det blev overtaget af Bygningskulturelt Råd, som lukkede mange af centerets aktiviteter ned.

Nogle af de oprindelige medarbejdere fra Raadvad Centeret (bl. a. Thomas Kampmann) har i stedet oprettet Center for Bygningsbevaring, der ligger i Raadvad.

Nogle relevante links er:

Erfaringer fra andre husejere i Lyset

Koblede vinduer bliver anset for en god løsning, men de er meget dyre i forhold til termoruder.

Hvis man bestiller vinduer, er det ikke givet, at firmaet af sig selv laver vinduerne med de rigtige proportioner, hvad angår opdeling i de enkelte vinduespartier og hvad angår bredde af rammer og sprosser.

Lokalplanen indeholder skitser af vinduerne. Men herunder kan du finde filer med præcise tegninger i AutoCad og pdf-format af vinduer, som blev brugt ved vinduesbestilling i et konkret hus.

  • Det buede vindue i gavlen: PDF    |   Autocad (kan plottes i 1:1)
  • Alle husets vinduer: PDF    |   Autocad

Det er vigtigt at være klar over, at vinduerne oprindeligt er lavet i hånden efter mål til de enkelte vinduesåbninger. Derfor er der næppe to vinduer med samme mål i et hus - man er nødt til at måle alle vinduer op, hvis man skal have skiftet dem.

Advarslen gælder også det buede vindue i gavlen: Hvis man har det buede hul skal der tegnes en skabelon efter det konkrete hul, ellers er det ikke sikkert, at vinduet kommer til at passe.

Vinduesfirmaer og håndværkere

På en anden af "Lyset's" sider findes en liste over håndværkere med referencer fra Lyset. Listen over håndværkere indeholder en særskilt sektion om håndværkere, der har leveret vinduer, og der findes også nogle priseksempler.

Der er foreløbig ikke udarbejdet nogen egentlig liste over vinduesfirmaer, der er leveringsdygtige i termovinduer med så smalle sprosser. Men et enkelt eksempel på et sådant firma er Outrup Vinduer, www.outrup.dk, der tilbyder vinduer med 25 mm sprosser.
Hvis du vil byde ind med oplysninger om andre relevante vinduesfirmaer, så send en mail til kontaktadressen nederst på siden.

.

Artikel af Peter Olesen: Vinduerne er husenes øjne

Forfatteren Peter Olesen havde i januar 2014 en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han bl.a. skrev:
Jeg kan ikke være den eneste i dette land, der har ladet sig forstyrre og irritere over at se grimme vinduer sat i, hvor de slet ikke hører til. Omvendt glæder jeg mig også rigtig meget over at se, at mange der nu om dage tænker sig om og skifter tilbage til det oprindelige. Især i et område, hvor der er etableret en bevarende lokalplaner som i en bebyggelse tæt på, hvor jeg bor, i de 107 huse i byggeforeningen "Lyset" omkring Steins Plads i Valby. Her går man baglæns, og mange rigtige vinduer kommer i igen.

Vi har fået lov at lægge Peter Olesens artikel her på websiden. Der er både ros og ris - læs selv! (pdf, åbner i nyt vindue)


Seneste opdatering: 15. februar 2020.
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen