Jubilæumsbogen: De første 100 år i Lyset

Bemærk: Ud over 100 års jubilæumsbogen fra 2010 har grundejerforeningen i 1993 udgivet et hæfte om Lysets historie: "Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie." (link til side om hæftet).
Hæftet er på 44 sider og kan downloades.

I september 2010 udgav Grundejerforeningen en 100 års jubilæumsbog på 82 sider: De første 100 år i Lyset. Bogen er udleveret til alle husstande i Lyset.

Bogen kan gratis downloades som pdf-fil (NB! Den fylder 17 MB!), mens den trykte udgave kan købes for 200 kr ved henvendelse til Helge Rørdam Olesen (se evt. adresselisten) eller i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv . Der er i 2015 trykt et nyt oplag som indbundet bog.

Bogen har forord både af Københavns overborgmester Frank Jensen og af Lysets jubilæumsudvalg.

Jubilæumsudvalgets forord fortæller om bogens indhold. Her følger et uddrag.

Byggeforeningen "Lyset" blev dannet den 24. september 1910. Det resulterede i, at der i 1912-1914 blev opført 106 tofamilieshuse i kvarteret omkring Steins Plads i Valby. Desuden opførtes på Steins Plads et stort hus, "Forretningshuset" - hvad man idag ville kalde butikscenter.

I anledning af 100-året for Byggeforeningen har den nuværende Grundejerforening Lyset nedsat et jubilæumsudvalg, som har stået for udgivelsen af denne lille bog.

Lyset har tidligere - i forbindelse med 80-året for færdiggørelsen af det første hus - udgivet jubilæumsskriftet Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie. Denne velillustrerede lille bog kan stadig købes - se websiden om 80-års bogen. Derfor har vi valgt denne gang at udgive et skrift, som supplerer det tidligere - men som i øvrigt kan læses uafhængigt af det.

Vi har været så heldige, at Egon Lind, som er opvokset i Lyset, har ladet os offentliggøre sin beretning om barndom og ungdom i Lyset fra 1930'erne frem til 1950'erne. Egon Linds beretning er kernen i bogen, men den er omgivet af nogle artikler og fotos, der fortæller om tiden før og efter hans tid i Lyset.

Bogen indledes med et afsnit, der kort fortæller om Lysets tidligste år, og som i øvrigt sætter scenen for bogen. Derpå følger Egon Linds personlige fortælling. I Egon Linds beretning optræder Kulbanen til Valby Gasværk i en mindre rolle. Kulbanen og Valby Gasværk er nu kun historie, men et kort kapitel er viet til dem. Det er forfattet af en mangeårig beboer i Lyset, Sven Jacobsen.

Bogens sidste del er præget af nutidige billeder. Der er et kapitel om festerne i Lyset - sommerfest og fastelavnsarrangement. Dernæst følger afsnit om nogle af de ting, der giver Lyset dets særpræg: husenes detaljer, karnapperne og stakitterne i Lyset. Man kan yderligere få syn for sagen i et kapitel med fotos af hvert af Lysets 107 huse som de så ud i 2010.


Se også:


Seneste opdatering: 28. februar 2021
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen