Den bevarende lokalplan for Lyset

Lokalplan Folder om lokalplan

Der findes en bevarende lokalplan for Grundejerforeningen "Lyset" fra 1996 (Lokalplan nr. 270). Lokalplanen er på 12 sider, og kan ses her (i PDF-format, 381 KB).

Københavns kommune har udarbejdet en folder til husejerne i Lyset. Den blev udgivet i 2013 og blev en smule opdateret juni 2014 (kontaktadresser). Folderen er på 4 sider og kan ses her (i pdf-format, åbner i nyt vindue)

Husene må gerne fortsætte med at se ud, som de gjorde i 1996, men hvis man laver noget om, skal tingenes udseende føres tilbage til det originale. Det har bl.a. betydning, hvis man vil udskifte vinduer eller hegnet mod gaden. Lokalplanen indeholder ret detaljerede anvisninger, bl.a. tegninger af vinduer og døre.

Se også: Til dig der overvejer at købe hus/lejlighed i Lyset.

Striksere forvaltning af lokalplanen fra 2012

Som grundejere skal vi værne om husenes kvaliteter og det værdifulde miljø i kvarteret. Den bevarende lokalplan er med til at gøre kvarteret unikt.

I 2013 udgav Københavns kommune en folder om lokalplanen i forbindelse med at procedurerne omkring overholdelse af lokalplanen blev strammet op i 2012. Man skal således sørge for at søge om dispensation fra lokalplanen til forskellige renoveringsprojekter, som mange tidligere blot udførte uden at involvere kommunen.

I kommunens pjece til beboerne i Lyset står der "Du må ændre din ejendom som beskrevet i lokalplanens paragraf 6, stk. 2-13. Øvrige ændringer forudsætter, at du søger tilladelse hos Københavns Kommunens Center for Byggeri.."

Her skal med nogle eksempler præciseres, hvad der ligger i det.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, at ydermure skal være pudsede med overfladestruktur som den oprindelige, at trappen til hoveddøren skal være af beton, at de oprindelige murhuller ikke må ændres, at hoveddøren skal være fyldingsdør med udseende som den oprindelige, og at kvisten med toilet til 2. sal skal bevares.

Kontakt kommunen hvis du har planer om et projekt, der kræves tilladelse til – eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt der kræves tilladelse til det. :

Grundejerforeningen og lokalplanen - Forskønnelsesudvalget

Grundejerforeningen har et "Forskønnelsesudvalg" (se adresselisten), der kan være behjælpelig med råd. Her finder du Forskønnelsesudvalgets kommissorium, der blev vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014.

I øvrigt får tilflyttere udleveret en "velkomstpakke", der bl.a. indeholder den historiske pjece om "Lyset" samt lokalplanen. Den historiske pjece giver et indtryk af, hvordan kvarteret er blevet skabt. Velkomstpakken udleveres af Helge Rørdam Olesen (Fengersvej 19).

Når huse i Lyset bliver sat til salg kontakter ejendomsmæglerne grundejerforeningens bestyrelse og beder den medvirke til at udfylde et oplysningsskema. Her vil det blive oplyst, hvis lokalplanen åbenlyst ikke er blevet overholdt. Ejendomsmægleren har pligt til at oplyse køber herom - køber skal være klar over, at der kan komme nogle konsekvenser.

Se også siden Istandsættelse, der giver adgang til mange sider med praktiske tips om renovering og problemløsning.

Dialog med kommunen i 2019 og 2020

I Forskønnelsesudvalget vil vi gerne være i stand til at kunne vejlede beboerne om hvad den bevarende lokalplan tillader, og hvad der derudover kan gives dispensation til. Grundejerforeningen havde i årene omkring 2012 en udmærket dialog med kommunen om forvaltning af lokalplanen, men dialogen ebbede ud i årene derefter. I 2019-20 prøvede Forskønnelsesudvalget at genoplive dialogen. På Lysets generalforsamling i oktober 2020 gav Helge Rørdam Olesen et 5 minutters PowerPoint indlæg, hvor han ridsede op, hvad vi på daværende tidspunkt vidste om kommunens holdning til dispensationer for visse projekter. Oplægget - slides og forklaring - kan ses som videoklip på YouTube. Herunder er adgang til forskelligt uddybende materiale:

Dispensationer fra lokalplanen

Der er en særskilt webside med flere detaljer om, hvilke dispensationer der er søgt og givet i 2012 og 2013.


Seneste opdatering: 13. januar 2023
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen