Til dig der overvejer at købe hus/lejlighed i Lyset

Lyset set fra oven. Foto: DroneRune
Foto: DroneRune. Se mere ...

I Lyset bor vi et dejligt sted – hyggelige huse, hyggelige naboer.

Du kan få et vist indtryk af hvad der foregår i vores kvarter ved at kigge på Fotos fra fester eller bladre i vores blad "Lysavisen" (tilgængeligt på nettet som pdf, trykt version omdeles).

Men det er vigtigt at vide, at du kommer til et kvarter med en bevarende lokalplan. Det betyder, at vi som grundejere skal værne om husenes arkitektoniske kvaliteter og det værdifulde miljø i kvarteret.

Hvis du giver dig i kast med byggeprojekter eller renoveringsarbejder skal du tage hensyn til lokalplanen. Lokalplanen skal overholdes, men i visse tilfælde kan man dog – efter ansøgning - få dispensation til at udføre byggearbejder, der afviger fra bestemmelserne i lokalplanen.

Vi har desværre oplevet eksempler på, at nye husejere har overtaget et hus, hvor der er udført byggearbejder, som strider mod lokalplanen, og hvor kommunen så har krævet forholdene lovliggjort. Det kan give både skuffelser og udgifter, så vær opmærksom på, om det hus du har kig på ser ud til at være i overensstemmelse med lokalplanen. Lokalplanen trådte i kraft i 1996, og det er helt OK, at der eksempelvis findes tilbygninger eller vinduer fra før 1996, som ikke lever op til lokalplanen – men der må ikke være udført noget sådant efter 1996, medmindre der foreligger en dispensation.

Du kan læse i detaljer om den bevarende lokalplan på vores webside Lokalplanen

Når du flytter ind i "Lyset" får du en velkomstpakke, som bl.a. indeholder vores jubilæumsbøger. Hvis du vil have velkomstpakken uden ventetid, så henvend dig til Helge Rørdam Olesen.


Seneste opdatering: 13. januar 2023
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen