Lyset i Valby - medlemskab af grundejerforeningen

Grundejerne i "Lyset" har ikke pligt til at være medlem af grundejerforeningen, men langt de fleste er det. Kontingentet er lavt: 300 kr. pr. år, dog 100 kr. for pensionister.
Huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, kan have to medlemmer af grundejerforeningen. Medlemskontingent opkræves normalt hvert år om foråret.
Kontingent indbetales til foreningens bankkonto, reg nr. 1551, konto 0006145698
eller via MobilePay til 90218 (nummeret har kun 5 cifre fordi vi er virksomhedsregistreret).
Husk at anføre vejnavn og husnummer til registrering af indbetaler.
Skriv vej (forkortet), husnr. og evt. etage + mail til kvittering.
Eksempel: FV 10 ST din@mail.dk

Brug følgende forkortelser for vejnavne:
Fengersvej: FV
Steins Plads: SP
Carl Langes Vej: CL
Eschrichtsvej: ES
Steenbergsvej: SB
Steinsvej: SV

Se iøvrigt:


Seneste opdatering: 4. februar 2021.
Siden kan tilgås med adressen https://www.lyset-i-valby.dk/medlemskab
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen