Tips om radiatorer og fjernvarmeanlæg

Undersøgelse af fjernvarmeforbrug i Lyset - sommeren 2014

For at få et indtryk af hvilket fjernvarmeforbrug husene i Lyset typisk har -- og især for at få en pejling af, hvad man kan forvente at opnå med isolering og andre tiltag - gennemførte Lysets Forskønnelsesudvalg i forsommeren 2014 en undersøgelse blandt boligejere i Lyset.

Resultatet af undersøgelsen beskrives i en artikel i Lysavisen fra september 2014. Der var 8 besvarelser, og oplysningerne fra dem er samlet i en Excel-fil. Excel-filen har også plads til at indtaste dine egne tal, hvis du gerne vil se på en figur, hvordan dit forbrug ligger i forhold til de 8 huse.
Excel-filen indeholder iøvrigt anvisninger på, hvordan du kan finde oplysninger om dit eget fjernvarmeforbrug hos HOFOR.
Excel-filen kan downloades her: Fjernvarmeforbrug.xls.

I grundejerforeningen Lyset fik vi indlagt fjernvarme i 1992. Flertallet af husene har anlæg, der stammer fra dengang, og som er ens, fordi en stor gruppe husejere indgik en fælles enterprisekontrakt med NOG Varme og VVS Teknik i Hvidovre (nu flyttet til Rødovre).

De fleste af nedenstående tips om radiatorer og fjernvarmeanlæg gælder generelt, men nogle af dem tager udgangspunkt i at man har et hus i Lyset, og et anlæg der stammer fra den fælles enterprisekontrakt.

Her på siden finder ud følgende tips:

Hvad skal jeg absolut vide om mit fjernvarmeanlæg?

  • På dit fjernvarmeanlæg er der en "sommerventil" (blåt håndgreb på billedet), som kan lukke for varmeveksleren der sørger for varmt vand i radiatorerne. Sommerventilen bør lukkes om sommeren (ca. juni-september), og samtidig bør du slukke for cirkulationspumpen. Hvis du ikke ved hvordan dit anlæg betjenes kan pjecen Guide til dit fjernvarmeanlæg fra Københavns Energi (specielt side 5) måske hjælpe dig.
    Et tip: Om sommeren anbefales det at tænde for cirkulationspumpen i korte perioder en gang imellem for at pumpen ikke sætter sig fast. Det kan du eventuelt gøre med et tænd/sluk-ur.
  • Du bør regulere fremløbstemperaturen i radiatorerne efter sæsonen. Se Indstilling af fremløbstemperatur.

Det blå håndgreb er sommerventilen. Den grå reguleringsgreb er til at justere fremløbstemperaturen.

Tips hvis en radiator ikke vil varme

Er der en enkelt radiator, der ikke vil varme? De to mest oplagte mulig­heder er:

  • Der er luft i rørene. Dette problem klares ved at bruge udluftnings­venti­len, der sidder på radiatoren (og eventuelt fylde vand på sy­stemet, hvis trykket synker under det acceptable).
  • Der er en termostatventil på radiatoren, og ventilen "hænger". Prøv at åbne og lukke hurtigt for termostaten et par gange. Prøv at banke lidt på det rør, hvor termostaten sidder. Hjælper det ikke, kan du bruge en umbrako-nøgle og tage det runde håndgreb ("termostathovedet") af (på nye termostater er det ikke nødvendigt at bruge en umbrako-nøgle: termostathovedet sidder fast med en bajonetfatning og kan pilles af ved at dreje på en ring. Da kommer en pal til syne. Denne pal skal springe ud i yderste stilling, når radiatorhåndgrebet er fjernes. Hvis den ikke gør det, kan man prøve at lirke ved den med en tang. Det kan også hjælpe at banke mod røret. Hjælper det ikke, kan man skrue på noget, der ligner en messingmøtrik, hvorved palen bliver helt fri. Der vil løbe nogle få dråber vand ud, lige imens man skruer møtrikken af. Man skal blot fortsætte med at skrue møtrikken af, så stopper drypperiet. Der kan være nogle kalkaflejringer på palen, som hindrer den i at bevæge sig frit. Efter at de er skrabet af, kan man montere det hele igen, hvorpå termostaten burde virke.
Klassisk termostatventil på radiator Termostathovedet er afmonteret og palen er synlig. Denne pal er i sin yderste stilling, sådan som den skal være En skruetrækker med umbrako-bit er klar til at afmontere termostathovedet Messingmøtrikken er skruet ud med en ringnøgle. Klik for flere detaljer!

Indstilling af fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen for vandet i radiatorerne skal reguleres efter sæso­nen, og i princippet også efter vejret. Derved opnår man at man kan holde varmen uden at frådse med energien. Det er muligt at anskaffe klimastyringsautomatik til at regulere temperaturen, men det er ikke normalt på fjernvarmeanlæg.

Regulering af fremløbstemperaturen sker på en termostat på fjernvarmeanlægget - på billedet lidt højere oppe på siden er termostaten det lysegrå håndgreb, mærket Danfoss og RAVK.

Du kan udskrive tabellen herunder (pdf-version) og lægge den ved dit fjernvarmeanlæg. Den viser sammenhæng mellem udetemperatur og anbefalet fremløbstemperatur. Ydermere viser den, hvordan du skal indstille din termostat, hvis den er af typen Danfoss RAVK.

Udetemperatur

12°

-5°

-9°

Anbefalet fremløbstemperatur

36°

43°

52°

60°

67°

Indstilling af termostat for fremløbstemperatur
(hvis den er af typen Danfoss RAVK)

2

3

4

5

Om tabellen: De anbefalede fremløbstemperaturer er baseret på at du har et hus med radiatorer - ikke med lav-temperatur gulvvarme. Strengt taget afhænger den optimale fremløbstemperatur af en lang række forhold for dit hus og af vindhastigheden. Ved stærk blæst bør fremløbstemperaturen være højere. Du kan gøre dine egne erfaringer, men tabellen er et rimeligt udgangspunkt. Klimastyringsautomatik fra Danfoss leveres med en fabriksindstilling, der svarer til tabellen.

Hvordan opnår jeg en god udnyttelse af fjernvarmen?

Fjernvarmetariffen er indrettet således, at man kom­mer til at betale ekstra, hvis fjernvarme­vandet ikke afkøles tilstrækkeligt. Derfor gælder det om at få en god afkøling. En særskilt webside beskriver detaljeret hvad du kan gøre for at få god afkøling, og hvordan du kan beregne afkølingen.

Men de vigtigste råd er samlet her:


Seneste opdatering: 2. juni 2014
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen